Hauptbahnhof Dresden
Hauptbahnhof Dresden
Stammtisch 53 am 15. Oktober 2008
Eliasfriedhof Dresden
Eliasfriedhof Dresden
Stammtisch 52 am 3. September 2008
Altstadt Dresden
Altstadt Dresden
Stammtisch 51 am 6. August 2008
Jubiläumstreffen Potsdam
Jubiläumstreffen Potsdam
Stammtisch 50 am 11. bis 13. Juli 2008
Canalettoblick Dresden
Canalettoblick Dresden
Stammtisch 49 am 11. Juni 2008
Barockgarten Großsedlitz
Barockgarten Großsedlitz
Stammtisch 48 am 6. Mai 2008
Yenidze Dresden
Yenidze Dresden
Stammtisch 47 am 16. April 2008